Avís Legal

Presentació dels serveis en línia de Teatre de la Costa Brava Sud:
Aquesta pàgina web ha estat creada per Teatre de la Costa Brava Sud – iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Lloret de Mar i l’Ajuntament de Blanes -, per a determinar les condicions d’ús dels serveis que ofereixen des del portal teatredelacostabravasud.cat

Les dades de contacte Teatre de la Costa Brava Sud, Són

Adreça de correu electrònic info@teatredelacostabravasud.cat

Telèfon de contacte 972 358 063 (Blanes) - 972 34 74 00 (Lloret)

El fet d´accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.1. Propietat intel·lectual de la web. 
Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d´aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de Teatre de la Costa Brava Sud, i és a qui li correspon l'exercici exclusiu dels drets d´explotació dels mateixos. Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de Teatre de la Costa Brava Sud. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei. 


2. Contingut de la web i enllaços. 
Teatre de la Costa Brava Sud no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina https://www.teatredelacostabravasud.cat/. La presència d´aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s´ofereixin en la pàgina web de destí. En cas de que Teatre de la Costa Brava Sud tingui coneixement efectiu de que l'activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar bens o drets de tercers susceptibles d´indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible. 


3. Intercanvi o difusió d´informació.
Teatre de la Costa Brava Sud declina tota responsabilitat que es derivi de l'intercanvi d´informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l'ús que els menors puguin fer d´ella en cas que els continguts a que es pugui accedir puguin ferir la seva sensibilitat. 


4. Actualització i modificació de la pàgina web.
Teatre de la Costa Brava Sud es reserva el dret d´actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avis i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho. 


5. Indicacions sobre aspectes tècnics. 
Teatre de la Costa Brava Sud no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a l'emisora, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d´Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. 

Des de Teatre de la Costa Brava Sud no es garanteix l'absència de virus i d´altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d´usuari d´aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels prejudicis que es puguin produir per aquestes causes. 

També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l'usuari com a conseqüència d´errades, defectes u omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts. 6. Política de privacitat - Tractament de dades de l'usuari

El tractament de dades del Teatre de la Costa Brava Sud es portarà a terme per l’Ajuntament de Lloret de Mar i l’Ajuntament de Blanes segons l’activitat a la que l’usuari s’inscrigui.

Cadascun dels Ajuntaments és Responsable del Tractament de les dades que se li lliurin sense cedir a tercers informació de l’usuari.

El lliurament de dades per part de l’usuari als diferents serveis del web implica el registre a tractaments dels dos ajuntaments, a excepció de la venda d’entrades de tractament únicament per part de l’Ajuntament responsable de l’espectacle.

Els tractaments que es realitzen des del web són:

Tractament

Per a què farem servir les seves dades

Quant de temps conservarem les seves dades

Compra d’entrades

Tractarem les seves dades per a gestionar el lliurament de l’espectacle al que es registra: venda de la localitat o targeta regal, gestió de l’aforament, etc. Per portar a terme el pagament serà redireccionat a una passarel·la bancària, els Ajuntaments no recullen cap dada bancaria seva.

Les seves dades personals es conservaran dins del termini establert legalment per la legislació tributària, després d’això es destruiran.

Subscripció al nostre butlletí

Li remetrem informació de les activitats i espectacles del Teatre realitzades pels dos Ajuntaments. Les seves dades no seran cedides a tercers.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, en el moment se suprimiran.

Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.

Bústia de contacte, queixes o suggeriments

Tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades.

 

Ens subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i per això garanteix que les dades personals facilitades són veraces; responent, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-nos, el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.


En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució dels serveis que ens ha demanat i l'aplicació de les competències pròpies de cada entitat.

Per dur a terme les activitats i serveis del Teatre de la Costa Brava fem ús de serveis (portal de reserves, passarel·la de pagament, enviament de comunicacions, etc.) que es troben allotjats en plataformes tecnològiques de empreses dedicades a aquest fi. Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que li oferim, garantint que aquestes empreses apliquin les mesures i millors pràctiques de seguretat de la informació.

Per a més informació pot posar-se en contacte amb nosaltres a l’adreça de correu electrònicinfo@teatredelacostabravasud.cat

En qualsevol moment podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint un escrit a l’Ajuntament responsable del tractament de les seves dades segons els procediments que es descriuen a les polítiques de privacitat de cadascun d’ells:

 

Ajuntament de Lloret de Mart: https://www.lloret.cat/politica-de-privacitat

Ajuntament de Blanes: https://www.blanes.cat/docweb/proteccio-de-dades


7. Legislació i jurisdicció aplicable.

Advertiment sobre utilització de cookies. Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar cookies. L'usuari té l'opció d´impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació. 


8. Legislació i jurisdicció aplicable.
Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. 

Els usuaris d'aquesta pàgina web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament.


9. Condicions d’adquisició de les entrades.
L’adquisició d’aquesta entrada, abonament o invitació (en endavant entrada) representa l’acceptació de les condicions següents:

 • Aquesta entrada disposa de diferents mesures de seguretat. No obstant això, l’Organització no en garanteix l’autenticitat si no ha estat adquirida en algun dels punts oficials de venda. Qualsevol entrada esmenada, malmesa, estripada, sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament autoritzarà l’Organització a privar l’accés del portador al recinte. En aquests casos, l’Organització declina qualsevol responsabilitat.
 • És condició per a l’admissió disposar de l’entrada completa i en bon estat .  L’entrada s’haurà de conservar fins a la sortida del recinte i caldrà presentar-la al personal de sala en cas que es requereixi.
 • L’Organització es reserva el dret d’alterar o modificar, si les circumstàncies ho exigeixen,  les dates, els horaris, els programes o els intèrprets anunciats de l’espectacle, així com de decretar-ne la suspensió.
 • Una vegada adquirida l’entrada no podrà ser canviada, ni se’n podrà retornar l’import, excepte per cancel·lació de l’esdeveniment, cas en què l’Organització es compromet a la devolució de l’import.
 • No es permetrà l’entrada de públic a la sala durant la representació.  És potestat de l’Organització permetre l’entrada al recinte un cop començat l’espectacle en les condicions indicades pel personal de sala.
 • L’organització es reserva el dret d’admissió. El portador d’aquesta entrada es compromet a complir els requisits i les condicions de seguretat del recinte.  L’Organització no es fa responsable de la utilització indeguda de les instal·lacions.
 • Als espectacles per a públic adult no està permesa l’entrada d’infants de 0 a 5 anys. Es permet l’entrada als de 6 a 15 anys acompanyats d’un adult  amb el compromís d'aquest de respectar el desenvolupament de l'espectacle. Els joves a partir de 16 anys poden accedir a qualsevol espectacle de la programació si no s’especifica el contrari.
 • El portador d’aquesta entrada es compromet a ser respectuós amb els artistes i el personal del recinte, així com a desconnectar els telèfons mòbils i tot tipus d’alarmes abans d’accedir al recinte, i a no menjar, beure o fumar a l’interior.  També es prohibeix l’entrada d’animals, excepte dels gossos d’assistència.
 • Queden reservats tots els drets d’imatge i de propietat intel·lectual de l’espectacle.  Es prohibeix la captació, filmació o gravació d’imatges o sons sense prèvia autorització de l’Organització, així com l’entrada al recinte amb qualsevol objecte o producte que l’organització consideri perillós o els que estiguin prohibits per la normativa vigent. A aquest efecte, el portador d’aquesta entrada autoritza l’Organització a efectuar, d’acord amb la Llei, les revisions o registres de persona i de tinences necessaris per tal de verificar que es compleixen les condicions d’accés.
 • L’Organització no es farà responsable de les pèrdues, robatoris, deterioraments, danys o perjudicis causats al portador o als seus objectes personals durant l’estada al recinte.
 • Titularitat TPV's actius

Ajuntament de Lloret
Plaça de la vila num 1
17310 Lloret de Mar
CIF: P1710200E
T.972 36 18 35

Ajuntament de Blanes
Passeig de Dintre, 29
17300 Blanes
CIF: P1702600F
T.972 35 84 73

Rialles
c. Petit del Raval, 25
17300 Blanes
CIF: G17910241 
T. 972336585

 1. Titularitat de la pàgina web. 
  El domini www.teatredelacostabravasud.cat, està enregistrat a favor de l’Ajuntament de Lloret de Mar (www.lloret.cat), Plaça de la Vila, 1 - Lloret de Mar, NIF: P1710200E